NEPLATNÉ - Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 1/2014 o určení verejných priestranstiev k propagácii politických subjektov 217.50 Kbyte 17.05.2015
VZN 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 311.00 Kbyte 17.05.2015
VZN 3/2012 daň za psa 267.50 Kbyte 17.05.2015
VZN 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 278.00 Kbyte 17.05.2015
VZN 2/2011 o určení verejných priestranstiev k propagácii politických subjektov 213.50 Kbyte 17.05.2015
VZN 1/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 443.00 Kbyte 17.05.2015
VZN 4/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 425.00 Kbyte 17.05.2015
VZN 2/2010 o určení verejných priestranstiev k propagácii politických subjektov 214.00 Kbyte 17.05.2015
VZN 1/2010 o určení verejných priestranstiev k propagácii politických subjektov 212.50 Kbyte 17.05.2015
VZN 4/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 421.50 Kbyte 17.05.2015
VZN 3/2009 o určení verejných priestranstiev k propagácii politických subjektov 214.50 Kbyte 17.05.2015
VZN 1/2009 o určení verejných priestranstiev k propagácii politických subjektov 213.50 Kbyte 17.05.2015
VZN 2/2008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 421.00 Kbyte 17.05.2015
VZN 1/2008 na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov Obce Dlhá nad Váhom 242.00 Kbyte 17.05.2015
VZN 1/2007 383.00 Kbyte 17.05.2015
VZN 5/2006 372.00 Kbyte 17.05.2015
VZN 2/2006 212.00 Kbyte 17.05.2015
VZN 1/2006 254.00 Kbyte 17.05.2015
VZN 3/2005 148.50 Kbyte 17.05.2015