Rozpočet 2015

Návrh Záverečného účtu Obce Dlhá nad Váhom za rok 2014

Návrh Záverečného účtu Obce Dlhá nad Váhom za rok 2014 sa nachádza v prílohe. Zverejnené dňa: 11.5.2015

Schválený rozpočet na roky 2015-2017

Návrh rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom na rok 2015-2017 bol zverejnený na úradnej tabuli pred jeho  prejednaním a schválením: Vývesený dňa: 16.1.2015 Zvesený dňa: 2.2.2015 Rozpočet Obce Dlhá nad Váhom na rok 2015-2017 bol schválený uznesením...

Čerpanie a plnenie rozpočtu obce k 31.3.2015

Čerpanie a plnenie rozpočtu obce k 31.3.2015 sa nachádza v prílohe.