Zasadnutia OZ

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 08.06.2015

6 . zasadnutie obecného zastupiteľstva

6 . zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 20.4.2015

5 . zasadnutie obecného zastupiteľstva

5 . zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 18.2.2015

4 . zasadnutie obecného zastupiteľstva

4 . zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 2.2.2015

3 . zasadnutie obecného zastupiteľstva

3 . zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 19.1.2015