Vzory tlačív a žiadostí

Ohlásenie SHR do evidencie obce 13.67 Kbyte 02.05.2015
Ohlásenie predajnej a prevádzkovej doby 14.89 Kbyte 02.05.2015
Žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov 47.50 Kbyte 30.04.2015